Mga Kailangan sa Pagpapabinyag (from birth to 2 years old):(DRAFT)

1. Birth Certificate ng bata

 • Dalahin ang original at photocopy na may stamp ng “RECEIVED”ng Local Civil Registry kung saang munisipyo ipinanganak ang bata.

2. Marriage Contract

 • Marriage Contract ng magulang kung kasal (photocopy)

3. Patunay ng Address

 • Ang bibinyagan ay nakatira sa lugar na nasasakop ng Parokya ng San Antonio De Padua.

4. Pagpapalista at pagbabayad

 • Ang pagpapalista at pagbabayad ay mula Martes hanggang Biyernes.
 • Php300.00 ang unang pares (Ninong at Ninang) Susunod na Ninong at Ninang Php100.00 ang bawat isa (per head)
 • Bago mag-paregister at magbayad siguraduhin na kumpleto ang listahan ng Ninong at Ninang. Hindi na tatanggapin ang mga pahabol na ninong at ninang kung nakapagregister na.

5. Seminar

 • Huwag kumuha ng unang pares ng Ninong at Ninang na hindi makakadalo sa Seminar.
 • Magdala ng ID (with picture) ang Ninong at Ninang sa araw ng Seminar.
 • Dumalo sa “Seminar” Sabado 3:35 PM – 5:00 PM (Simbahan) **Tatay, Nanay, at unang pares ng Ninong at Ninang.
 • Kapag nakapag seminar na ang Ninong at Ninang ipaalam agad ito sa opisina at ipakita ang Certificate of Attendance. NO SEMINAR, NO BAPTISM.

6. Araw ng Binyagan

 • Ang binyagan ay tuwing LINGGO lamang ika – 11:30 AM. Walang espesyal na binyagan.
 • Magsimba sa 10:30 AM – 11:30 AM mass sa araw ng binyagan (Linggo)

Baptismal Certificate

 • Dalahin ang resibo o registration form sa pagkuha ng Baptismal Certificate 2 Linggo pagkatapos ng binyagan.
 • Tuwing Martes hanggang Sabado ang pagkuha ng Baptismal Certificate, magdala ng Php20.00